Защо момичетата решават да са “глупави” от детската градина?

Никой не се изненадва, че много от момичетата не разбират добре математиката. Може би няма да се чуе на глас, но това е общо мнение в обществото. Освен това самите жени често са уверени, че не са достатъчно умни за точните науки, ръководни позиции, политика и бизнес.

Дори и в икономически напредналите европейски страни има разлика в заплатите между половете. Жените продължават да избират по-малко печеливши професии в сектора на услугите, които се считат за традиционно женски.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *