Психологическо консултиране

Олга Кряжевских – психологическо консултиране

Индивидуално консултиране на възрастни

Индивидуално консултиране на юноши

Работа с групи

Когато човек за първи път се обръща към специалист, в него възникват множество страхове и въпроси: как ще се работи с него, в какво изобщо се състои работата, няма ли да го „сканират“, за да разкрият всичките му тайни мисли, каква диагноза ще му бъде поставена. Постепенно тези притеснения изчезват и на преден план излиза желанието да бъдеш чут, разбран, да получиш подкрепа, за да се намали страданието, болката. По този начин човек вече не е самотен в своите проблеми. Клиентът може да говори за всичко напълно открито без да се страхува от оценъчни съждения. Наличието на определен проблем не означава, че вие сте „лош“ или „неправилен“, а говори за временно объркване, неразбиране на истинските причини, довели до трудна ситуация. Консултантът помага да се намери решение, което да бъде една различна гледна точка – извън баналните представи и схеми на поведение.

Психологическо консултиране – това е професионална помощ на клиента в търсене на най-доброто решение на даден проблем. При психологическо консултиране се пораждат специфични отношения между двама човека. Благодарение на тази среща става възможно да се изследват чувства, мисли, желания, поведения, за да се стигне до по-ясно разбиране на клиента на самия себе си. Обърналият се за помощ преоткрива силни страни на личността си, научава се как да се опира на собствените си вътрешни ресурси.

Консултирането помага на клиента да живее по-пълноценно, да контролира импулсите си, да взима по-обмислени решения. Да бъде по-целеустремен и спокоен. Клиентът може да търси отговори на различни въпроси – екзистенциални (свързани със смисъла на живота), кризи на възрастта, конфликти, семейни проблеми, професионални избори и др.

Отговорите на всички въпроси е в самия човек, а консултантът насочва, помага и подкрепя клиента в неговия път към истината.