Синдромът на предците (откъс от книга на Шютценбергер)

Когато хората повтарят непрекъснато една и съща установка, не се променят и при това имат фиксирани роли – това означава, че “устойчивостта на ролите обслужва нуждите на мрежите от семейни задължения.” – твърди Бузормени-Над. В семейната система с фиксирани и взаимозависими роли да се види крайната сметка е невъзможно и следователно това се пренася на по-късен етап; резултатът е невроза или други симптоми, които се появяват и остават за дълго. Всеки индивид, който иска да подобри живота си и да си реши проблемите, не може да го направи, докато няма да бъде сигурен в справедливия ред и лоялни междуличностни отношения или в бъдеща промяна на комплементарните роли: помогащият – този, на който се помага, грижовният – този, за който се грижат, както е било и в семейството на болнавия и много обичан от домашните си Чарлз Дарвин.

Лоялност по отношение на семейството е по-широко понятие от просто поведение, уважаващо законите, реда и семейните традиции. Ако се възползваме от термина на Морено, става въпрос за “ролево очакване”. Индивидът се намира под влиянието на предписания едновременно от страна на външните очаквания и интериоризирани задължения, които могат да съвпадат или да се отличават. В някакъв смисъл задълженията – това е Суперегото в нас, а ако се възползваме от терминологията на Ерик Бърн, това е Родителят (бащата или майката) в нас.

За да се разберат функциите на групата е важно да се знае кой с кого и по какъв начин е свързан чрез лоялност и също така какъв смисъл влага в тази лоялност. Този смисъл може да бъде различен при различните членове на групата. Всеки си води субективна сметка на това какво е дал и какво е получил в миналото и настоящето и това, което ще даде и ще получи в бъдеще: “Това, което е било инвестирано в системата чрез свободно лично участие и това, което е било получено под формата на подкрепа, откази или експлоататорското използване на другите остава записано на невидими сметки на задълженията и заслугите.” (Бузорме-ни-Над). Този факт говори, че е понякога е много трудно да се разбере кой колко получава и отдава в едно семейство. Съществуват такива социални или семейни системи, резултат от дейността на които е удържане на хората зависими чрез отплащане на такива подаръци като образование например и от тях може да се освободим само чрез “вечна” признателност за оказаните услуги. Понякога поради тези фактори между родители и деца се формира една драматична ситуация.

Нека да вземем за пример ситуация, която се наблюдава при майките на шизофреници и при авторитарните майки. Вярно е, че са отгледали децата си с цената на огромни усилия, но никой не ги е карал по този начин да жертват себе си. Изискването на родителите да им се възвръща това, което са дали е една наложена парентификация (т. е. превръщане на децата в родители на своите родители). А всъщност е необходимо да се обгръщат родителите с любов и в същото време самият ти да станеш родител, за да се изгради една верига: да бъдеш дете, което възвръща дълговете си и “даващ” на сосбтвените си деца, а не на своята майка или баща това, което е било дадено на него (нея).

По този повод Франсуаз Долто казва – “Всяко дете е принудено да понася обстановката, в която расте и също така да носи товара на патогенните последици, предадени като наследство от патологичното минало на своята майка и своя баща. То е носител на дълга, получен още през пренаталния период на симбиоза, а след това получава и постнатални зависимости (дългове), които го структурират. ”

Аналитичната терапия на психотични лица показва, че те несъзнателно изразяват това, което се е случвало в живота на майка им, а след това вече изразяват това, което се е случило в собствения им живот.

Не се има предвид това, че следва да се “възвръща” именно на тези хора, които са ви дали нещо. Понякога трябва да се дава и на другите: някой е бил “любезен” към вас, вие сте “любезен” към други, по-малко силни или нуждаещи се и вие “възвръщате” това добро, което са направили на вас, но не е задължително да е на същите хора.

Тази система на обмен на подаръци е трудно да се открие, често тя е напълно несъзнавана. Понякога тя се основава на желанието, манипулативна, но…това вече е друга история.

Геносоциограма – от генеология (генеалогично дърво); социограма (представяне на връзки, отношения)  – генеалогично дърво със значими факти, важни събития от живота и графично представени емоционални връзки. Геносоциограма прави възможно да се получи нагледна социометрична (афективна) представа за генеалогично семейно дърво с неговите характеристики на фамилии, имена, места, дати, връзки и главни събития в живота: раждания, бракосъчетания, погребения, тежки болести, нещастни случаи, премествания, избор на професии, пенсионирания. Геносоциограмата е коментирана представа на генеалогичното дърво (генограма). На нея, с помощта на социометрични стрелки, могат да се видят различни видове отношения на субекта с неговото обкръжение и връзките между различните персонажи: съприсъствие, съжителство, съдействие, диади, триъгълници, изключения – “кой с кого живее под един покрив” и “яде от един котел”, кой чии деца гледа, кой и накъде бяга, кой се присъединява (ражда се, пристига), в момента когато другият си тръгва (умира или заминава), кой кога замества в семейството и как се случва разделянето…особенно след смъртта (на наследство, на даренията).  Произходът на генограмата се свързва обикновено с конференцията по семейна терапия ма Мюрей Боуен (1967). Обаче понякога се твърди, че генограмата взима началото си от ранните размисли на Морено за семейните комплексни връзки и “социалния атом.”

Изследвайки семейните правила с помощта на геносоциограма е важно да се види какви са тези правила и кой ги разработва. Това може да са дядо, баба или сестрата на баба, които установяват закон или го изказват и предават. Понякога в семействата има деца, които не могат да се оженят (омъжат) преди смъртта на своите майка или баща.

Необходимо е да се напомни, че всяка култура, нация, всяка религиозна или професионална група, също както и семейства имат своите митове, по отношение към които хората са лоялни или не.

“Призрак – това е образувание на несъзнаваното ; неговата особеност се състои в това, че то никога не е било съзнавано (…) и е резултат от предаване от несъзнаваното на родителя към несъзнаваното на детето, механизъм, който засега не е ясен.” (…) “Призракът – това е работа в несъзнаваното с тайната на другия, за съществуването на която не можем да признаем (инцест, престъпление, извънбрачно дете)”

“Не ни преследват натрапливо мъртвите, а тези бели петна, които остават в нас поради тайните на другите“”(…) “Неговото проявление, неговото преследване – това е връщане на призрака чрез странни думи и постъпки,  чрез симптоми.”

Това е тайна, която не може да се разкрие, често е срамна и има отношение към някой роднина: неуспех, несправедливост. Този неизразим чрез думи траур го “разполагат” в себе си, в “потайна гробница.” Този таен призрак (който обгръща с мъгла тайната на другия)  може да се предава от несъзнаваното на родителя към несъзнаваното на детето от поколение на поколение. Терапевт, който работи в рамките на трансгенерационния метод, помага на клиента да идентифицира своята “гробница”, да освободи “призрака” на предците…и той мирно да си тръгне.

Странното поведени (неговото психосоматично изразяване), болест или бълнуване често придружават призрака и тайната, която е погребана жива в несъзнаваното на предците “извежда на сцената” вълнението в неговите словесни или поведенчески проявления, Но не е изяснен докрай въпроса как се преписват и се предават семейните тайни във всекидневния живот, ако за тях никой не говори.

Според Клодин Вег, неизказаната тайна, свързана със смърт,  въздейства толкова силно, че може да попречи на нормалното функциониране на психиката: по-добре е да се знае истината,  колкото и да е горчива, срамна или трагична, отколкото тя да се прикрива, защото това, което крият едни хора, други го усещат или отгатват и тази тайна, това неизказано се превръща в по-сериозна травма за дълго време.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *